Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

Revolum Lighting Zrt.

Általános szerződési feltételek

hatályos: 2022.06.30-tól

I. BEVEZETÉS

 

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek a Revolum Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között adásvétel tárgyában létrejövő jogviszony általános feltételeit jelentik.

 

A jelen általános szerződési feltételek az „általános szabályok” cím alatt tartalmazza a Megrendelőre vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül és az adásvétel tárgyában létrejövő jogviszonyt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó „távollévők között kötött szerződés” hozza létre, úgy a „Fogyasztókra vonatkozó különös szabályok” cím alatt szereplő rendelkezések is alkalmazandók. Amennyiben az általános szabályok és a fogyasztókra vonatkozó szabályok között eltérés van, abban az esetben utóbbi – fogyasztóra kedvezőbb szabályok – alkalmazásnak van helye.

 

A Szolgáltató és a Megrendelő jogviszonyára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogviszony létrejöttének időpontjában hatályos általános szerződési feltétel alkalmazandó.

 

II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

A Szolgáltató neve:

Revolum Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye:

1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2.

Cégjegyzékszáma:

01-10-049680

Nyilvántartásba vette:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma:

26232285-2-41

 

A Szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján nem engedélyköteles.

A Szolgáltatóhoz a Megrendelők az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak:

·        személyes ügyfélszolgálat és nyitvatartása:
cím: Revolum Lighting Zrt. 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

telefonszám: +36 23 880 820

ügyintézési idő: H-P 08:00-16:00
e-mail: webshop@revolum.hu

III. FOGALMAK

 

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában:

 

1.       Megrendelő: a Szolgáltató részére Termékértékesítésra vonatkozóan megrendelést adó személy.

2.       Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

3.       Termékértékesítés: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő, termék adás-vételére vonatkozó jogügylet.

4.       Termék: a Szolgáltató által eladásra kínált termék.

5.       Távollévők között kötött szerződés: a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

IV. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1.       A Szolgáltatás tárgya

 

1.1.              A jelen általános szerződési feltételek alapján, a Termékértékesítés keretében a Megrendelő által kiválasztott Termékeket Szolgáltató eladja Megrendelő részére, aki a Terméket megvásárolja a Szolgáltatótól.

 

1.2.              A Termékértékesítésre irányuló szándékát Megrendelő a ... weboldalon (webshop) elérhető felületen, megrendelés leadásával nyilváníthatja ki.

 

1.3.              A Termékértékesítés feltételeit jelen általános szerződési feltételek határozzák meg. A Szolgáltató kijelenti, hogy a webshopban feltüntetett minimális mennyiségek alatt szerződést nem kíván kötni, a webshopban kizárólag az ott feltüntetett minimális mennyiséget elérő megrendelés adható le.

 

2.       A Termék vételára

 

2.1.     A Termékek vételára a webshopban mindenkor feltüntetett vételár.

 

 

2.       Fizetési módok

 

3.1.     A Termék megvásárlása esetén a Megrendelő számára rendelkezésre álló fizetési módok:

 

a.)      Bankkártyás fizetés webshopon keresztül

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő a webshop felülete által jelzett utasításokat köteles követni. A bankkártyás fizetés a(z) ... fizetési szolgáltató felületén keresztül, a fizetési szolgáltató szerződési feltételei alapján történik. Jelenleg nem aktív lehetőség!

b.)      Banki átutalás

 

A Szolgáltató banki adatai:

      Számlavezető bank: ...

            Bankszámlaszám (HUF): ...

Bankszámlaszám (EUR): ...

Banki átutalás esetén az átutalás közlemény rovatában Megrendelőnek fel kell tüntetnie a proforma számla (díjbekérő) számát, vagy – ennek hiányában - a rendelési visszaigazolásban szereplő „megrendelés azonosító” számot.

 

c.)       Készpénzben történő pénztári befizetés.

 

3.    Szállítási módok

 

4.1.         A Termék megvásárlása esetén a Megrendelő számára rendelkezésre álló szállítási (kézbesítési) módok:

 

a.)      személyes átvétel

 

A Szolgáltató a 2040 Budaörs, Gyár u. 2. szám alatti fióktelepén a Megrendelő a Terméket a Szolgáltató átvételi értesítésében szereplő naptól átveheti. A személyes átvétel külön költséggel nem jár.

 

b.)      futárszolgálat útján történő kézbesítés

 

A Termék kézbesítése Magyarország területén és külföldön egyaránt lehetséges. A kézbesítés társaságunk saját futárszolgálat útján, külön díjazás ellenében történik.

 

4.2.         A futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kiszállítás költségét a Megrendelő viseli. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás költségei a fent megnevezett futárszolgálat által meghatározott, aktuális áraktól, a szállítási címtől és a Termék súlyától függenek. Erre tekintettel a Termék futárszolgálat útján történő kiszállításának költségeiről Szolgáltató legfeljebb tájékoztató jellegű információval tud szolgálni Megrendelő részére a Termék megrendelését és kiszállítását megelőzően.

4.       Megrendelés menete

 

4.1.         Megrendelő megrendelését a webshopban adhatja le. A megrendelés során a Megrendelő köteles az általa megrendelni kívánt Termékeket a virtuális kosarába helyezni, a webshop által megadni kért adatokat (megrendelés részletei) megadni, illetve a választott fizetési módnak megfelelően teljesíteni.

4.2.         Megrendelés leadásakor a Megrendelő a webshop által megadni kért adatokat köteles a megfelelő mezőkbe beírni. Ezen adatok többek között:

·                     a kiválasztott Termékek (kosárba helyezéssel)

·                     a vételár megfizetésének választott módja

·                     a választott szállítási mód, futárszolgálattal történő szállítás esetén a szállítási cím

·                     Megrendelő neve / elnevezése (pl. cégneve)

·                     Amennyiben Megrendelő jogi személy, úgy a jogi személy képviselőjének neve

·                     Megrendelő e-mail címe

·                     Megrendelő lakcíme / székhelye

·                     Megrendelő kézbesítési címe

·                     Megrendelő számlázási címe

·                     Megrendelő adóazonosító száma (adóazonosító jel / adószám)

·                     Megrendelő önként megadhatja továbbá a telefonszámát

·                     a webshop felülete által megadni kért egyéb adatok

·                     Szolgáltató és Megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint jogosultak megállapítani a konkrét, egyedi megrendelés felek által fontosnak tartott egyéb feltételeit is.

 

4.3.         Szolgáltató jogosult – de nem köteles – az Egyedi Megrendelési Feltételeket tartalmazó ajánlati adatlapot (a továbbiakban: Ajánlati Adatlap) küldeni a Megrendelő részére e-mail útján, a Megrendelő által a jelen általános szerződési feltételekben megadott e-mail címre. Ajánlati Adatlap kézhez vételét követően Szolgáltató egyedi ajánlatot készít Megrendelő részére, melyet a lehető legrövidebb időn belül eljuttat Megrendelőhöz, az általa megadott címre.

 

4.4.         A Megrendelő és a Szolgáltató között az adásvételi szerződés a rendelés Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A rendelés elfogadásáról a Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld (a továbbiakban: rendelés visszaigazolása).

 

4.5.         A Szolgáltató a megrendelést, ha az aláírt Ajánlati Adatlap átadása személyesen történik nyomban, egyébként pedig az aláírt Ajánlati Adatlap részére történt kézbesítését követő 72 órán belül köteles elfogadni (visszaigazolni). Amennyiben a rendelés visszaigazolására ezen időtartamon belül nem került sor, úgy kell tekinteni, mintha Szolgáltató a megrendelést nem fogadná el.

 

4.6.         A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését.

 

4.7.         Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a rendelés visszaigazolása azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert Megrendelő hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

4.8.         A Megrendelő elfogadja, hogy a jelen általános szerződési feltételekben részletezett módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül.

 

4.9.         A jelen általános szerződési feltételekben részletezett módon kötött szerződés alapján, a Felek vonatkozásában írásban megtett és kézbesített közlésnek minősül az e-mail útján továbbított szkennelt, aláírt jognyilatkozat. Az e-mailen továbbított jognyilatkozatot a küldést követő munkanapon a címzett időzónája szerint 12:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

 

5.    A Termék vételárának megfizetése

 

5.1.         Amennyiben Megrendelő nem bankkártyával fizet a megrendelésért, akkor Felek eltérő megállapodása, illetve a számlán feltüntetett eltérő teljesítési határidő hiányában Megrendelő a rendelés visszaigazolásától számított 3 (három) napon belül a Termék teljes vételárát köteles előre megfizetni a Szolgáltató részére.

 

5.2.         Amennyiben a Termék vételárát a Megrendelő határidőben nem fizeti meg, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Szolgáltató fizetési emlékeztetőt küld részére e-mail útján.

 

5.3.         Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési emlékeztetőben szereplő póthatáridőben sem fizeti meg a Termék vételárát, Szolgáltató a szerződéstől a Megrendelő részére küldött e-mail útján elállhat.

 

6.    A Megrendelés teljesítése

 

6.1.         Felek eltérő megállapodása hiányában Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a Termék teljes vételárának a megfizetését követően köteles.

 

6.2.         A megrendelés Szolgáltató általi teljesítésére nyitva álló határidőt a felek – a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban - az Egyedi Megrendelési Feltételek között állapítják meg.

 

Az Egyedi Megrendelési Feltételekben a megrendelés Szolgáltató általi teljesítésére nyitva álló határidőt napokban kell megállapítani, és e határidőt a Termék teljes vételárának a Szolgáltató részére történő megfizetésétől kell számítani.

 

6.3.         Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben a banki átutalás közlemény rovatában Megrendelő nem tünteti fel a Szolgáltató rendelés visszaigazolásában szereplő „megrendelés azonosító” számot, és ezért a vételár fizetés beazonosítása hosszabb időt vesz igénybe. Utóbbi esetben az Egyedi Megrendelési Feltételek között rögzített teljesítési határidő a fizetés beazonosítását követően kezdődik.

 

6.4.         A Szolgáltató teljesítése a Termék személyes átvétele esetén az átvétel helyén történő elérhetővé tétellel, futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a futárszolgálat részére történt átadással megvalósul.

 

6.5.         A Szolgáltató a teljesítésről átvételi értesítést küld a Megrendelő részére.

 

6.6.         A Szolgáltató a Terméket térítésmentesen ellátja olyan csomagolással, mely – a Termék jellegére is figyelemmel – alkalmas a Termék megóvására a szokásosan előforduló külső behatásoktól.

 

6.7.         A Termék személyes átvételére – Felek eltérő megállapodása hiányában – az átvételi értesítésben megjelölt naptól számított 5 munkanap áll rendelkezésre, mely határidő eredménytelen elteltét követően a Terméket a Szolgáltató a Megrendelő költségére és kockázatára tárolja a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint.

 

6.8.         Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a Megrendelő a kiszállítás részleteiről (a kiszállítás várható időpontjáról) a futárszolgálattól kap további tájékoztatást. Megrendelő a kiszállítás időpontját a futárszolgálattal egyeztetheti.

 

6.9.         A teljesítéssel a kárveszély a Megrendelőre száll át.

 

6.10.      Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén Megrendelő köteles a terméket az átvételkor ellenőrizni, és sérült csomagolás esetén ezt a kézbesítőnek jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét.

 

6.11.      A Szolgáltató a számlát minden esetben papír formában állítja ki és küldi meg a Megrendelő által megrendeléskor megadott e-mail címre. A Megrendelő az elektronikus számlázáshoz kifejezetten hozzájárul.

 

7.    Reklamáció és panaszkezelés

 

7.1.         A Megrendelő a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató jelen általános szerződési feltételek II. címe alatt szereplő elérhetőségein terjesztheti elő.

 

7.2.         Megrendelő a Termékkel kapcsolatos kifogás (reklamáció) előterjesztésével egyidejűleg köteles fényképes dokumentációt küldeni a Szolgáltató részére, melynek tartalmaznia kell i) a kifogás (reklamáció) tárgyának pontos leírását, ii) a Termék számláját, iii) fényképfelvételt, amelyen jól látható a Termék állított hibája, hiányossága.

 

7.3.         Szolgáltató a 8.2. pont szerint előterjesztett kifogást – a kifogással (reklamációval) érintett Termék Szolgáltatónak való átadásától (azaz a visszaküldendő textilanyag Szolgáltató általi kézhezvételétől) számított - 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Megrendelőt e-mail útján tájékoztatja.

 

8.    Felelősség

 

8.1.         Szolgáltató ehelyütt is rögzíti, hogy a jelen ÁSZF-ben található, felelősség kizárására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó esetekben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, és ezen esetekre nézve Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § alapján kizárja a szerződésszegésért (hibás teljesítésért) való felelősségét.

 

8.2.         Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Megrendelő felé a futárszolgálat tevékenységi körében felmerülő okból bekövetkező késedelemért, kárért.

 

8.3.         Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben bármely késedelem, illetve egyéb, a teljesítést érintő körülmény a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

 

8.4.         Megrendelő felelős azért, ha a Termék megrendelésével (megvásárlásával) összefüggésben megadott adatait a Megrendelőnél felmerülő mulasztás, illetve a kellő informatikai védelem hiánya vagy más ok miatt harmadik személyek megismerik, és azzal visszaélnek.

 

9.        Adatvédelem

 

10.    A Szolgáltató részére a Termékek megrendelésével, megvásárlásával kapcsolatosan a Megrendelő által megadott adatok kezelése az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint történik, mely közvetlenül elérhető a webshop weboldalának alján található linkre kattintva.

11.      Szellemi alkotások joga

 

11.1.      Szolgáltató a webshop, valamint az azon található tartalmak vonatkozásában minden saját szellemi alkotásához fűződő jogát fenntartja. Megrendelő nem jogosult a webshopon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalán hozzáférhető esetleges szellemi alkotások illetéktelen felhasználására.

 

12.     Alkalmazandó jog és joghatóság

 

12.1.      A jelen szerződésre a magyar jog irányadó.

 

12.2.      A jelen szerződésből eredő jogvita esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

 

13.     Magatartási Kódex

13.1.      Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

14.     A Termék megrendeléséhez a Fogyasztó által megadni szükséges adatok

14.1.      A Termék megrendeléséhez az alábbi adatok Fogyasztó általi megadása szükséges:

·               név

·               e-mail cím

·               lakcím

·               kézbesítési cím

·               számlázási cím

·               adóazonosító jele

15.     Szavatosság, jótállás

15.1.      A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról fogyasztóknak szóló részletes tájékoztatót a jelen általános szerződési feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza.

15.2.      Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Termékek vonatkozásában a Szolgáltató jótállással nem tartozik.

16.     A Fogyasztót megillető elállási jog, illetőleg az ajánlat visszavonásának joga

16.1.      A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § c) pontja értelmében a fogyasztó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó adásvétel tekintetében nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jogát, tekintve, hogy a Termék olyan nem előre gyártott terméknek minősül, amelyet Szolgáltató a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére, illetve a fogyasztó személyére szabva állít elő.

16.2.      Ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a szerződés megkötésére megtett ajánlatát (azaz az elküldött megrendelését) mindaddig visszavonhatja, ameddig a szerződés nem jön létre, azaz ameddig a Szolgáltató a megrendelést a fenti 5.7. pontban írt rendelés visszaigazolás megküldésével nem igazolja vissza. Az ajánlat visszavonása a fogyasztónak minősülő Megrendelő szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.

 

17.     A fogyasztó tájékoztatása a teljesítéskor

17.1.      A Szolgáltató legkésőbb a teljesítés időpontjában e-mail útján tájékoztatást nyújt a fogyasztónak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tartalommal.

18.     Vitarendezés, panaszkezelés

18.1.      Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a békéltető testületi eljárást, valamint az online vitarendezési eljárást.

18.2.      A fogyasztó a Szolgáltatónak az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a jelen általános szerződési feltételek II. címe alatt szereplő elérhetőségein.

18.3.      A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

18.4.      A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

 

19.     Alkalmazandó jog és joghatóság

19.1.      A jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződéses jogviszonyokra, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya kiterjed, a fogyasztó és vállalkozás közötti kereskedelmi szerződésre alkalmazandó jog annak az országnak a joga, ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási helye található.

19.2.      Azokra a jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződéses jogviszonyokra, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya nem terjed ki, a magyar jog az irányadó.

19.3.      A fogyasztó a Szolgáltató ellen akár annak az országnak a bíróságai előtt, ahol a Szolgáltató székhellyel rendelkezik, akár – függetlenül a Szolgáltató székhelyétől – saját lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást. A fogyasztó ellen a Szolgáltató kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet: fogyasztóknak szóló tájékoztató kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Revolum Lighting Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba jelen ÁSZF szerinti közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Revolum Lighitng Zrt.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

 

2.sz. melléklet: fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Budaörs, 2022.06.30